Projekty s podporou financování z prostředků EU

Studijní text byl zpracován pro potřeby účastníků vzdělávacího programu Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči a žáky soukromé školy v rámci klíčové aktivity – Posílení soft skills a osobnostního rozvoje. Příručka obsahuje základní informace o zvládání potíží a zásadách efektivní komunikace s rodiči a žáky soukromé školy.  Obsahuje užitečné odkazy, které obsahují již vytvořené materiály.

Příprava interaktivních výukových materiálů s návazností na e-learning

Efektivní využívání funkcí interaktivní tabule ve výuce

Zvládání konfliktů a argumentace jako nástroje na rozvoj komunikačních schopností žáků

Hodnocení a sebehodnocení jako nástroj motivace žáků

Vytváření a koučování školních týmů

Rozvoj kreativity a využití myšlenkových map ve výuce